10, "Trøstholmshus" - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Søg
Go to content

Main menu:

10, "Trøstholmshus"

Andre bebyggelser > Øerne > Hellebækvej

"Trøstholmshuset",

Horserød Overdrev,

matr. nr. 3 b, Horserød

af Kjeld Damgaard

Ejendommen er opstået ved udstykning fra Tulsøgaard i Horserød i 1811.

Det var imidlertid først i 1831 at ejendommen blev solgt af Lars Pedersen til Hans Andersen.
I 1845 blev der forevist et skiftebrev i retten, hvorved ejendommen blev udlagt til enken Dorthe Jørgensdatter. Hans Andersen var død i en alder af 61½ år allerede den 7. april 1843, men Dorthe Jørgensdatter fik først formalia på plads, efter at hun den 22. nov. 1844 var blevet gift med en ny mand: den kun 26-årige Jens Andreasen. Han blev p.g.a. giftermålet den nye ejer af ejendommen – sådan var det dengang: En gift kvinde kunne normalt ikke eje en ejendom.
I 1848 mageskiftede Jens Andreasen ejendommen med en Svend Jensen – og dermed var familien væk fra "Trøstholmshuset" på Horserød Overdrev.

Trøstholmshuset var et husmandssted med jord. I dette tilfælde 136.410 kvadratalen – hvilket svarer til knapt 10 tdr.ld (53.475 m2). Ifølge de ældste kort fra 1816 og 1857 lå der et enkelt hus på ejendommens sydligste del. På kortet fra 1898 ses huset imidlertid placeret nordligere – samme sted som i dag. Om huset er brændt i slutningen af 1800-tallet eller blot fornyet vides ikke. Det vil kræve en del yderligere undersøgelser. Vigtigt er det imidlertid at fastslå, at det nuværende hus på ejendommen ikke eksisterede da Ole Hansen blev født i 1832.

Da Ole Hansen blev født den 7. maj 1832 nævnes det i kirkebogen, at forældrene boede i "Trøstholmshuus". Ved de senere indførsler nævnes ikke husets navn, men blot at forældrene boede på Horserød Overdrev.

De forskellige landsbyer i nærheden havde fået tildelt et overdrevs-område i den såkaldte Ømose (også kaldt Øerne). Navnet skal forstås på den måde, at dette store uopdyrkede område indtil slutningen af 1700-tallet henlå med spredt bevoksning, små vandhuller og moser og deri mellem små (nogle steder lidt højereliggende) områder, som kvæget kunne græsse. De små arealer kunne opfattes som "øer" i mosen – deraf navnet.

Af Folketællingen fra 1840 fremgår, at husmand og daglejer Hans Andersen da var 59 år og at Dorthe Jørgensdatter var 47 år. De havde da 6 hjemmeboende børn:

Gertrud Margrethe Hansdatter, 15 år
Anders Hansen, 12 år
Peder Hansen, 9 år
Ole Hansen, 7 år
Marie Hansdatter, 5 år
Ane Kirstine Hansdatter, 2 år

Den nuværende adresse på ejendommen er Hellebækvej 10, men indtil 1977 var adressen Hellebækvej 360.

 
Back to content | Back to main menu