251 - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

251

De enkelte ejerlav > Rørtang > Kongevejen
Kongevejen 251

Af Kjeld Damgaard

Denne parcel var en del af det jordstykke som Niels Christensen købte fra Flynderupgaad i 1898. I 1910 lod han parcellen sælge på auktion, og højstbydende blev smedemester Erik E. Svedstrup, der ejede og drev Rørtang Smedje. Prisen var 650 kr, så selv BBR anfører, at huset er opført i 1905, er det nok tvivlsomt. Det er mere sandsynligt, at Svedstrup lod huset opføre i 1910. Sønnen Niels Erik Svedstrup overtog i 1954, men flyttede senere til Aalsgaard. Ejendommen solgtes efter dennes død i 1969 til formand Louis Sørensen. Fra 1996 hed ejeren Margit Blixt. Fra 2018 Mie Chronberg.
Luftfoto af ejendommen i 1959.
Adressen var før 1. oktober 1973 Kongevejen 199 - derefter nuværende adresse Kongevejn 251
Også ejelerlaug og matrikelnummer er ændret: Oprindelig hørte ejendommen til Flynderupgaard og havde matrikelnummer 3b, Flynderupgaard. Nuværende matrikelnummer er 13, Rørtang.
Back to content | Back to main menu