3, Sandholmgaard - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Søg
Go to content

Main menu:

3, Sandholmgaard

De enkelte ejerlav > Rørtang > Rørtangvej
Sandholmgaard

af Kjeld Damgaard

At Sandholmgaard fik matr. nr. 1 ved matrikuleringen i 1800-tallets begyndelse viser, at man da regnede gården for landsbyens bedste ejendom. Gårdens fire længer har antagelig ligget på nøjagtig samme sted gennem århundreder. På et kort 1789 ses gårdens fire længer således samme sted som nu, og vi kan således udpege denne gård som den mest originale af byens fire gårde. Paradoksalt nok har gården haft skiftende ejere gennem tiderne og blev allerede i 1970'erne omdannet til boligformål med flere lejemål.
Luftfoto af Sandholmgaard fra 1948. Nederst ses noget af den plantagebeplantning, som ejeren indtil 1947, Carsten A. Reimann-Hansen, havde anlagt i årene forud.
 
Back to content | Back to main menu