5, Karlsgaard - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Søg
Go to content

Main menu:

5, Karlsgaard

Andre bebyggelser > Øerne > Nørreløkkevej

Karlsgaard, matr. nr. 2 a, Horserød, Nørreløkkevej 5

af Kjeld Damgaard


Denne ejendom er bygget på Horserøds sydligste overdrev, d.v.s. det område, som vi i dag kalder Øerne. Gården lå oprindelig i Horserød Nederby og blev ikke udflyttet i forbindelse med jordreformerne i 1786-87. Gårdens navn var da Braadegaard, men omkring år 1800 ser det ud til at gården er forsvundet (= nedbrændt?) og derefter opført ude på overdrevet af gårdens daværende ejer, Lars Christensen. Som direkte forbindelse mellem de to hovedlodder anvendtes en direkte vej fra Karlsgaard gennem Horserød Hegn - en vej der uden tilladelse blev lukket i 2000 mellem Nørreløkkevej og Skindersøvej.


De nuværende bygninger på Karlsgaard er imidlertid ikke de oprindelige. Bygingerne er opført i 1870 for stuehusets vedkommende, medens udlængerne stammer fra hhv 1890 og 1914. Det oprindelig tilliggende var ca 55 tdr. ld., men i 1846 frasolgtes den oprindelige hovedlod i selve Horserød. Nuværende matrikelnummer - efter at jorderne er afhændet er matr. nr. 2 h, Horserød.

Karlsgaard fotograferet fra luften i 1937. Umiddelbart nord for ejendommen - mellem bygningerne og søen - ses tydeligt den nu nedlagte vej mellem Øerne og Horserød
Ejere af Karlsgaard i Øerne:

1794-1810  Lars Christensen
1810-1820  Jens Hansen
1820-1820  Frederik Larsen, Jens Hansen, Ole Larsen og Jens Rasmussen
1820-1846  Peder Andersen
1846-1846  Sidse Marie Andreasdatter (fraseparerede hustru)
1846-1870  Jens Hansen
1870-1909  Christian Jensen
1909-1949  Edvard Lauritz Jensen (søn)
1949-1961  Agnes Christine Jensen (enke)
1961-2000  Hans Christian Jensen (søn)
2000-2004  Jørgen Witt
2004-2005  Bente Witt, Christian Witt og David Witt
2005-2008  Heidi Kähler
2008-           Karlsgården ApS
 
Back to content | Back to main menu