58-62, Ringgaard - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

58-62, Ringgaard

De enkelte ejerlav > Horneby > Hornebyvej
Ringgaard

af Kjeld Damgaard

Ringgaarden var i samme families eje fra helt tilbage i 1700-tallets midte - måske endda før. I 1795 fik Niels Bendsen således skøde på gården, og derefter fulgte generation på generation indtil Knud Pedersen i 1960 solgte jorden til udstykning til sommerhusgrunde. Han og hustruen Jenny f. Frisk blev dog boende på gården frem til deres død i hhv. 1968 og 1979.
I 1981  overtog murermester Oluf Pedersen fra Hornbæk gårdens bygninger, som derefter blev ombygget og indrettet til 12 ejerlejligheder.
Ringgaardens gårdsplads med familie og ansatte m.v. i 1890'erne.
Ringgaarden fotograferet fra sydøst i slutningen af 1950'erne.

No comments
Back to content | Back to main menu