Christensen, Christian - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Søg
Go to content

Main menu:

Christensen, Christian

Personal- og slægtshistorie

Brygger Christian Christensen

af Kjeld Damgaard

Christian Christensen (f. 1846) startede som ung som arbejdsmand - og var i en periode ansat ved ”Hjortespringsgaarden”, der lå tæt ved ”Flynderupgaard”. I 1878 kom han til Snekkersten Kro, hvor han blev kældersvend. Her avancerede han til gæstgiver og senere kroforpagter - og tjente tilsyndeladende gode penge. I al fald kunne han i 1892 købe en villa i Skotterup - nuværende Strandvejen 282.
Men ikke nok med det - i 1895 købte han tillige et bryggeri. Det var Usserød Bryggeri, som var startet i 1859, men som Christian Christensen overtog i maj 1895. Han var således ikke brygger af uddannelse, men har vel haft flair for salgsarbejdet og for det økonomiske. I al fald kan han efter kun tre år trække sig tilbage til sin villa i Skotterup og leve af sine renter helt til sin død i 1916, hvor hans formue blev opgjort til 33.500 kr.
Men en af Christian Christensens sønner, Martin Christensen (1876-1958), var uddannet brygger og var stærkt interesseret i Usserød Bryggeri. Og i 1907 købte han så firmaet tilbage. Efter faderens død overtog han også villaen i Skotterup, men boede ellers på Rungstedvej i Hørsholm. Huset i Skotterup blev altså kun brugt som sommerhus.
Usserød Bryggeri fremstillede i Martin Christensens tid mange typer øl - men ikke bayersk øl, som  den stærkt religiøse brygger ikke brød sig om. I stedet påbegyndtes i 1930 fremstillingen af mineralvand, som hurtigt blev en stor succes.
I 1931 overtog de tre sønner Arne, John og Erik Christensen bryggeriet og i 1949 overtog Arne Christensen (f. 1908) villaen i Skotterup. På bryggeriet i Usserød påbegyndte man i 1939 at modtage æbler fra private. Af disse æbler blev der så fremstillet æblemost, som kunne købes billigt af æbleleverandøren.
Bryggeriet voksede i de følgende år med produktion af bl.a. lyst øl, skattepligtigt øl, flere forskellige slags mineralvande o.s.v.  Flere udvidelser fandt sted i årene under og efter 2. verdenskrig. Da næste generation overtog bryggeriet i 1975 havde brygger Arne Christensen allerede fem år før afhændet villaen i Skotterup. En æra var slut.

Christian Christensen

Mon ikke der har stået mange flasker med denne etiket på bordet i villaen på Strandvejen 282. Sådan så hvidtøls-etiketten ud i perioden 1907-31.


En af Usserød Bryggeris største successer var fremstillingen af pasteuriseret æblemost. Mange private leverede æbler og fik most med hjem.  


 
 
Back to content | Back to main menu