Enggaarden - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Søg
Go to content

Main menu:

Enggaarden

De enkelte ejerlav > Borsholm > Borsholm By > Borsholmvej

Otto Mathiasen har omkring 1920 nedskrevet sine erindringer om denne gård:

Enggaarden
ligger endnu på det gamle sted. Den tidligere ejer var Mathias Gabrielsen. Hans kone hed Ane Katrine og var født på Holmegaard ved Hornbæk. De havde mange børn, 8 ialt: Jens, Gabriel, Niels, Jørgen, Inger, Johanne, Gundel og Katrine. Mathias Gabrielsen døde tidligt og enken giftede sig senere med Niels Hansen fra Villingerød. Der kom ingen børn i det ægteskab, men han havde gården i mange år, og efter ham fik stedsønnen, Jørgen, gården.

Jørgens kone var fra Hørhavegaard i Horneby. Der var mange børn: Andreas, Hans, Georg, Jens, Karoline, Ida samt en datter mere. Jens Jørgensen har senere fået gården, er gift med en datter af P. Larsen ved Helsingør, og har en datter ved navn Gudrun.

Ved denne gård fortælles det, at der i tidligere tider, skete en mærkelig hændelse. Den tidligere omtalte skovfoged, sendte sin karl ud at grave et hul nede ved engene. Da han kom derned, bad han karlen om at lægge sig i hullet for at se om det var langt nok til den gamle hest. Men i stedet skød han karlen og fyldte hullet. Karlen hed Ole Nep og det kaldes stedet for endnu.

Af andre begivenheder på Enggaarden fortælles der, at gården tidligere skal have været en filial af Esrum Kloster. Det kan have været muligt, da der lå en gammel bygning nord for gården, som var en mærkelighed. Bjælkehovederne var udskårede figurer - et stort abejde at udføre. Der fandtes også en døbefont med tilhørende fad. Stenfonten, der var udhugget af fin kampesten, har jeg set som hundebo.


 
 
 
Back to content | Back to main menu