Foreningen startede renovationen - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

Foreningen startede renovationen

Foreninger og lignende > Borgerforeninger > Espergærde Byforening

Renovationen har 100 års jubilæum i 2011

af Kjeld Damgaard

Allerede ved Grundejerforeningens generalforsamling i august 1910 rejste tømrermester Victor Mertins spørgsmålet om dagrenovationen i foreningens (dengang hed den "Grundejerforeningen for en Del af Tikøb Sogn") område. Egentlig havde man også et problem med natrenovationen, men for det var der så småt en løsning på vej, idet det var blevet vedtaget at etablere kloakering af et område mellem Søbækken, Kystbanen, Egebækken og Øresund. Imidlertid var der jo et stort område (bl.a. i Tibberup, Mørdrup og Snekkersten), som således ikke fik kloakering - og som derfor havde behov for natrenovation.

Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde i februar 1911 i det besluttet at søge efter vognmænd eller landmænd, der kunne påtage sig opgaven med at fjerne dag- og natrenovationen ("tømning af spande og kuler"). Der blev indrykket avertissementer i de lokale dagblade og der blev i løbet af foråret 1911 indgået aftale med to lokale gårdejere, der havde tilbudt at være entreprenører for renovationen. De to gårdejere var Søren Pedersen, Damgaarden i Mørdrup og Peter Mortensen, Hasselgaard i Rørtang. Priserne blev aftalt ved samme lejlighed: En ejendom kunne få tømt dagrenovation for 1,75 kr om måneden. Ønskedes natrenovationen fjernet kostede det også 1,75 kr pr ejendom, men ønskede en ejendom at få fjernet både dag- og natrenovation, så var prisen 3,00 kr for en måned.

Grundejere, der ønskede at tilmelde sig ordningen kunne så rette henvendelse til Grundejerforeningens kontor. I praksis var det foreningens kasserer, stabssergent Petersen, man skulle henvende sig til.

Foreningen måtte derpå leje forskellige områder til brug som losseplads, bl.a. på Bybjerggaards jorder i Mørdrup. Her blev skraldet så læsset af, men både dette og selve afhentningen gav anledning til utallige klager og besværligheder. Et eksempel fra Snekkersten i 1928 viser hvor svært det var:

Adjunkt Frederik Weilbach på Gydevej klagede således i sommeren 1928 over, at statshusmand J. Jørgensen ikke længere afhentede dagrenovationen på Weilbachs ejendom. Det var nu ikke så sært for Jørgensen var nemlig afgået ved døden og må siges af have haft gyldig grund til udeblivelse. Grundejerforeningens bestyrelse havde i stedet entreret med vognmand Ludvig Petersen om at sørge for afhentningen. Ludvig Petersen kørte derfor til Weilbachs adresse, men fandt ikke Weilbach hjemme. Husets øvrige beboere og tyende kendte ikke til noget renovation, der skulle bortkøres - og Petersen kørte derfor med uforrettet sag. Da Weiulbach senere kom hjem og opdagede at renovationen stadig ikke var afhentet, skrev han straks et brev til Grundejerforeningens bestyrelse med meddelelse om øjeblikkelig udmeldelse af foreningen!

Faktisk var det Grundejerforeningen, der indtil 1946 stod for dagrenovationen på Sydkysten. Først da blev denne service overdraget til kommunen, der som bekendt har drevet denne funktion frem til 2010. Nu er ansvaret lagt over til "Forsyning Helsingør", der er et offentligt ejet privat selskab, der servicerer kommunens beboere med bl.a. vandforsyning, kloakker, renovation m.v.


Back to content | Back to main menu