Gurreholm - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Søg
Go to content

Main menu:

Gurreholm

De enkelte ejerlav > Nyrup

Ejendommen ”Gurreholm”, matr. nr. 7 b, Nyrup

Af Kjeld Damgaard

På de ældste kort fra 1788 er der ikke nogen ejendom det pågældende sted. Heller ikke på kortene fra 1800, 1813, 1824, 1864 ses nogen ejendom på stedet. Første gang det optræder er på et målebordsblad fra 1880.

Vi kan altså konkludere, at det første hus på stedet må været fra perioden 1864-80. Yderligere undersøgelser må afsløre et mere nøjagtigt årstal. Samme undersøgelse kan måske også kaste lys over hvilken slags bygninger, der var på stedet.

Ejeren af stedet var i mange år arkitekt og teglværksejer H. Aarslev-Jensen . Fra ca 1905 til i alle fald i 1920’erne var han ejer. Ejendommen blev da beboet af en bestyrer, der tillige bestyrede Gurreholm Teglværk (der hvor nu motellet og campingpladsen ligger i Nyrup). Hans navn var Axel Lawrence (f. 1880). Han stammede fra Lolland, hvor også Aarslev-Jensen boede og virkede, så måske er der en sammenhæng der. Axel Lawrence var gift med Anna (f. 1880).

Denne ejendom blev nemlig omkring 1920 – måske lidt før. Da blev den nuværende hovedbygning opført i såkaldt ”villastil” med tegltag. Antagelig blev der ved samme lejlighed opført nogle såkaldte avlsbygninger, men udover at de var grundmurede og med paptag, vides ikke meget om disse bygninger.

Navnet ”Gurreholm” er taget i brug den 9. juni 1915, ifølge Tingbogen på Helsingør Civildommerkontor.

Af en korrespondance fra 1942 mellem Landbrugsministeriet og Tikøb Sogneråd, fremgår det at Gurreholm aldrig har været forsynet med landbrugsbygninger til opbevaring af afgrøde eller lignende. Af samme skrivelse fremgår, at der foruden hovedbygningen kun findes et træskur med plads til nogle heste. Endvidere skrives, at de til Gurreholm hørende jorder altid har været drevet sammen med Sindshvile og aldrig som selvstændigt landbrug. Jeg stiller mig dog lidt tvivlende overfor oplysningen om, at der kun skulle have været et træskur. På et utydeligt foto af ejendommen fra 1920’erne ses nemlig en temmelig markant (trempel-)vinkel-bygning, liggende bag ved hovedbygningen, nøjagtigt ligesom i dag.

I 1950’erne var her hønseri, ejet af Gunnar Harboe, der overtog ejendommen i 1953, men som vistnok gik konkurs i 1956. I starten af 1960’erne husede bygningerne den ”berømte” Hovedstadens Møbelfabrik, hvis direktør, Elmo Nielsen, selv satte ild på fabrikken, da den ikke gik så godt. Fabrikken flyttede fra København til Gurreholm i efteråret 1960 og på daværende tidspunkt var der 30 mand ansat. Det ser ud til at fabrikken da var ejet af Jørgensen (indtil 1962) og derpå af Møbelfabrikken, der blev drevet af fabrikant Elmo Nielsen.
Ejerlisten fra 1953 og fremover ser således ud:

1953-56 hønseriejer Gunnar Harboe
1956-56 møller Laurits Møller (sandsynligvis mølleren fra Tikøb, der sikkert har haft penge til gode)
1956-59 firmaet Gurreholm I/S
1959-60 installatør Anker Ingdam
1960-62 fabrikant Carl Aage Jørgensen
1962-66 Hovedstadens Møbelfabrik A/S
1966-68 firmaet Prebyg A/S
1968-68 entreprenør R. Munk Olsen
1968-71 tømrermester Th. Søndergaard
1971-85 firmaet Th. Søndergaard A/S
1985-     (Ejerl. 1) Gerda S. Larsen og (Ejerl. 2) Uri Larsen


Gurreholm, 1995

 
 
 
Back to content | Back to main menu