Havreholm By - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Søg
Go to content

Main menu:

Havreholm By

De enkelte ejerlav > Havreholm

Udsigt fra vejkrydset ved Havreholm gl. Mejeri mod den vingeløse Havreholm Mølle, ca 1950

 

Havreholms gårde og deres ejere

Af Kjeld Damgaard

Matr nr. 1 a, "Kroggaard", Plejeltvej 22 Kroggaard og Bakkegaard var oprindeligt sammenbyggede - en såkaldt tvillingegård.  Måske var det oprindeligt to halvgårde, der tilhørte samme familie.  I 1937 tilkøbtes 5 tdrld. fra den da nedlagte ejendom, "Bekkehus".  Den 31. oktober 1985 brændte en del af gården, og der nedlagdes forbud mod at genopføre bygningerne.  Endvidere er der ved første ejerskifte pligt til at afhænde jorden til anden landbrugsejendom, hvorved gården i realiteten nu er nedlagt.  Familien Ruben, der iøvrigt nu kalder gården for "Krarupgaard", har ikke boet på gården, og jorden har igennem hele perioden været bortforpagtet.  Ejere:

1791-1824 Jørgen Jensen
1824-1845 Lars Jørgensen (søn)
1845-1868 Karen Nielsdatter (enke)
1868-1905 Niels Peter Larsen (søn)
1905-1908 Birthe Karoline Larsen (enke)
1908-1934 Ludvig Larsen (søn)
1934-1960 N. Bjørn Larsen (søn)
1960-1973 Gunna og William Ruben
1973-         Gunner Aron Ruben (søn)

Matr. nr. 2 a, "Bakkegaard", Plejeltvej 7                      
Oprindeligt sammenbygget med Kroggaard.  Brændte i 1950, hvorefter ny gård blev opført længere mod vest på den anden side af Plejeltvejen.  Jorden er
bortforpagtet. Ejere:
  
1791-1811 Peder Pedersen
1811-1814 Niels Pedersen (søn)
1814-1846 Lars Larsen
1846-1851 Ane Katrine Pedersdatter (enke)
1851-1885 Niels Larsen (søn)
1885-1934 Lars Anton Nielsen (søn)
1934-1935 Johan Erik Boas (Kildegaarden i Horneby)
1935-1941 Peter Petersen
1941-1941 Th. Suhr (anlægsgartner)
1941-1946 Hans Boesen
1946-1998 Bjarne Petersen
1998-         Mogens Jensen


Matr. nr. 3 a, "Stubbegaard", Plejeltvej 20
I perioden fra 1823-1851 blev gården drevet af et par af de skotske landmænd, som i de år købte gårde i Nordsjælland.  Fra 1940'erne blev gården i en del år drevet med bestyrer.  Gården drives i dag af ejerne Birthe og Mogens Jensen, der sammen med
en medhjælper driver en stor svinebesætning.  Ejere:

1791-1813 Rasmus Pedersen
1813-1813 Hans Nielsen
1813-1823 Michael Bille
1823-1847 Josef Graham
1847-1851 James Graham (søn)
1851-1889 Lars Olsen
1889-1930 Otto Larsen (søn)
1930-1940 Jørgen Petersen
1940-1948 grosserer Povl Bengtson
1948-1953 fabrikant Frode Jørgensen
1953-1955 detailhandler Ejnar Nielsen
1955-1963 Knud Christensen
1963-1972 direktør A. Frøkjær-Jensen
1972-1976 fabrikant John Marthin
1976-         Mogens Jensen

Matr. nr. 4 a, "Ørbjerggaard", Plejeltvej 24

Fra 1771 til 1791 kendes gårdens fæster, det var Jens Olsen, men i lighed med de øvrige gårde i Havreholm, solgtes gården i 1791 til arvefæste og selveje. I 1877 byggedes nyt stuehus.  I 1976 købte gårdejer Kurt Olsen fra "Ravnegaard" ejendommen, I,agde jorden til denne gård og frasolgte bygningerne, som i dag anvendes til fremstilling af kompo-
nenter.  Ejere:

1791-         Lars Andersen
       -1857 Lars Andersen Larsen (søn)
1857-1907 Anders Larsen (søn)
1907-1950 Oluf Peder Hansen
1950-1962 købmand Otto Madsen
1962-1969 ingeniør Jørgen Fobian
1969-1976 civilingeniør Leif Falck
1976-1978 Kurt Olsen (Ravnegaard)
1978-1981 Jytte og Per Forsmark
1981-1984 Tueaso ApS (v/familien Justesen)
1984-1997 tegner Jane M.E og fabrikant Søren Justesen
1997-         Vibrationsteknik ApS


Matr. nr. 5, "Ravnegaard", Plejeltvej 13

Fra 1726 til 1757 hed fæsteren af Ravnegaard Lars Pedersen og fra 1757 til 1791 Jens Larsen.  Hans søn, Hans Jensen, giftede sig senere med enken af den første ejer, Niels Mortensen. 1 1846 overtog Jens Hansen gården og tilskøder ved samme lejlighed 25 tdr.ld. til sin broder Søren Hansen.  Denne ejendom fik matr. nr. 5 B og navnet "Skovhøj".  Gården brændte i 1906, og en ny firlænget gård blev opført.  I perioden 1948-53 var gården bortforpagtet til Helge Jensen, og fra 1955 kom den ud af slægtens eje. i 1976 tillagdes jorden fra Ørbjerggaard til Ravnegaard.  Gården drives i dag af Kurt Olsen med korn, raps, kødkvæg, slagtesvin og strudse.  Ejere:

1791-1793 Niels Mortensen
1793-1846 Maren Pedersdatter (enke) og Hans Jensen
1846-1880 Jens Hansen (søn)

1880-1914 Niels Peter Jensen (søn)
1914-1955 Peter Christian Olsen (nieces mand)
1955-1966 Hans Poul Sørensen
1966-2012 Kurt Ove Olsen
2012-         Niels Jacob Larsen Olsen


Matr. nr. 5 b, "Skovhøj", Havreholmvej 18 Gården er udstykket fra Ravnegaard i 1846.  I dag drives gården af Kirsten og Knud Jensen med kornavl, søer og smågrise.  Ejere:

1846-1885  Søren Hansen
1885-1934 Otto Jensen (nevø)
1934-1962 Einar Jensen (søn)
1962-2001 Knud Erik Jensen (søn)
2001-         Kirsten Egesø Jensen

Matr. nr. 6 a, "Stengaarden", Havreholmvej 22 Indtil 1791 var fæsteren Lars Jensen, og hans datter, Inger, blev gift med gårdens første selvejer, Jens Larsen.  Da han døde, giftede hun sig igen, denne gang med Andreas Nielsen, der blev den nye ejer af gården. Gården drives i dag af Jytte og Frode Stengaard Hansen med korn, raps, søer og fedesvin.  Ejere:

1791-1844 Jens Larsen
1844-1863 Andreas Nielsen
1863-1895 Hans Larsen
1895-1908 Rasmus Christian Petersen
1908-1909 T. G. Andersen
1909-1913 Johan Martin Bussenius Hansen
1913-1944 Laurits Morten Larsen
1944-1969 Jacob Hansen (svigersøn)
1969-2012  Frode Stengaard Hansen (søn)
2012-          Skovhøj A/S

Matr. nr. 7 a, "Rodbjerggaard", Havreholmvej 19/21
I 1839 blev gården, der tidligere kaldtes "Roebjerggaard", delt mellem Jens Jensens to sønner.  Jens får Rødbjerggaard, medens broderen fik matr. nr. 7 b med navnet Rødbøggaard.  I 1906 frastykkes en ejendom på 7 tdr. ld. med adressen Ræveskiftet 2 af ejeren, Niels Jensen.  I perioden 1950-70 drev Rødbjergfonden gården som biodynamisk landbrug.  Gården drives i dag sammen med Stenhøjgaard i Homeby.  De to gårde har samme ejere, og en driftleder står sammen med en husmand for den daglige drift med kødkvæg, korn- og frøavl.  Ejere:

1808-1843 Jens Jensen
1843-1873 Jens Jensen (søn)1873-1880 Bodil Marie Jensen (enke)
1880-1907 Niels Jensen (svigersøn)
1907-1909 vognmand R. Stahlhut
1909-1910 Riis Hansen
1910-1918 Hans Peter Christensen
1918-1918 I. H. Nørgaard
1918-1920 Johannes Evald Raarup
1920-1926 Toldevar Ross og Wøldiche Schmidt
1926-1934 Alfred Bjørn Sørensen
1934-1936 direktør Carl Vitt
1936-1946 sekretær Elias Frederik Hjort
1946-1950 assurandør Johannes Hansen
1950-1970 Rødbjergfonden
1970-1985 direktør Christian Mourier
1985-         arkitekt René Mourier (søn)

Matr. nr. 7 b, "Rødbøggaard", Plejeltvej 9 Gården var indtil 1839 en del af "Rødbjerggaard".  Ejere:

1791-1808 Peder Jensen
1808-1839 Jens Jensen (søn)
1839-1871 Peder Jensen (søn)
.1871-1880 Wilhelmine Marie Pedersdatter (datter)
1880-1897 Anders Sørensen (mand)
1897-1913 Wilhelmine Marie Sørensen (enke)
1913-1942 Peter Sørensen (søn)
1942-1949 Marie Sørensen (enke)
1949-         Peter Dale Petersen (svigersøn)

Matr. nr. 8, 10 og 16, "Solgaarden", Plejeltvej 26 Gården kaldtes oprindeligt for "Marianesminde", senere for "Hansagaard".  Gården brændte i 1943, men blev genopført.  Ejere:

1849-1862 skomager Niels Jensen
1862-1891 høker og musiker Jens Nielsen (søn)
1891-1913 Ane Kirstine Nielsen ("Stine Høker"), (enke)
1913-1918 Hermann Stender og Carl Charles Julius Nielsen
1918-1926 Frederik Klinge
1926-1934 Ejnar Mauritzen
1934-1948 Olaf Olsen
1948-1956 Ove Andreasen
1956-1957 Johanne Lykkel
1957-1957 Else Madsen
1957-1963 Knud Paludan
1963-1978 Kaj Jørgensen (tidl.  "Bakkegaard")
1978-1997 Preben Jørgensen (søn)
1997-         Jesper Jørgensen (søn)

Matr. nr. 13 a, "Bekkehus", Plejeltvej u/nr.  Ejendommen lå vest for Gurre Aa, tæt ved Kroggaard.  Ejendommen blev solgt til selveje i 1827.  Ejendommen blev i 1936 revet ned og det følgende år blev jorden lagt ind under Kroggaard.  Ejere:

1827-1857 Peder Christiansen
1857-1899 Rasmus Pedersen (søn)
1899-1918 Petemille og Caroline Petersen (døtre)
1918-1934 Christian Christensen
1934-1936 Johan Nikolajsen
 

Stubbegaard, 1997

 

Ørbjerggaard, 1997

 

Ravnegaard, 1997

 
Back to content | Back to main menu