Havreholm Vindmølle - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Søg
Go to content

Main menu:

Havreholm Vindmølle

De enkelte ejerlav > Havreholm > Havreholmvej

Havreholm Vindmølle

af Kjeld Damgaard

Men i selve Havreholm By lå den "almindelige" Havreholm mølle. Den skriver sin historie tilbage til 1890, da den blev bygget af møller Hakon Nielsen. Senere blev møllen drevet af møller Niels Jensen, der i 1902 solgte den til sønnen Jens Jensen. Fra 1907-17 hed mølleren Johansen og derefter af O. Larsens enke indtil 1. februar 1919 da Edvard Sofus Hansen købte møllen.

Allerede i 1924 blev vindmøllen bygget om til en motormølle, og fik installeret en 22 HK motor. I 1930 ombyggedes magasinet og møllen fortsatte nu som motormølle.

Vindmøllens vindfang var 32 alen – hvilken svarer til knapt 22 meter. Men også her gik vingerne hurtigt i forfald, da de jo ikke længere var i brug. Disse blev nedtaget omkring 1950. Fem år senere brændte møllen imidlertid – en ofte og ikke helt usædvanlig årsag til møllernes forsvinden. Årsagen til branden var enten en kortslutning i det elektriske ledningsnet eller måske var det en aksel, der var løbet varm ved det arbejde, der var foregået tidligere samme dag.

Ilden blev således opdaget af en medhjælper i møllen, Niels Jensen, der den dag arbejdede i magasinet. Pludselig hørte han en høj buldren og opdagede en ildsøjle stå op gennem hele vindmøllen. Mølleejer Gudmund Sørensen var ikke hjemme, men blev underrettet om branden i Esrum. Da han nåede Havreholm var alene de brændende ruiner tilbage. Brandvæsenet var naturligvis kommet til stede, men måtte først lægge 800 meter slanger ud til den nærmeste å.

Alligevel blev det tilhørende kornmagasin blev reddet og mølleriet fortsatte endnu nogle få år – frem til 1959, da møllefunktionerne endeligt nedlagdes.Havreholm Vindmølle fotograferet omkring 1920, da vingerne endnu var i brug.

Møllen i starten af 1950’erne, da den havde mistet sine vinger.

Havreholm Mølles brand i 1955. I forgrunden ses møllehuset, der blev reddet fra flammerne - og som i en kort årrække endnu blev anvendt som mølleri (foto: Leif Petersen)

Det gamle møllehus fotograferet i 1997.

 
Back to content | Back to main menu