Kongevejen gennem Nyrup - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Søg
Go to content

Main menu:

Kongevejen gennem Nyrup

De enkelte ejerlav > Nyrup > Kongevejen
Kongevejen

af Kjeld Damgaard

Den gamle Kongevej mellem Hirschholm og Kronborg eksisterede frem til 1780'erne. Dens tracé gennem Nyrup gik fra det nuværende Munkegaarde Hegn og løb ind i Nyrup by ved dennes vestgærde (det nuværende dobbeltsving ved Nyrupgaard). Herfra gik den gamle vej gennem landsbyen og løb derpå videre gennem det nuværende Nyrup Hegn.

I 1779 gik man imidlertid igang med at anlægge en hel ny Kongevej, der skulle gå i en lige linje fra Brønsholm til Tornebakken (ved nuværende Kvistgaard). Herfra anlagdes den nye vej i et tracé, der gik i en lige linje mod et punkt lige øst for Nyrup, hvorefter vejen anlagdes i en næsten lige linje frem til Svingelport i Helsingør.

Vejen var ved anlæggelsen en hel moderne chaussé. Hver eneste bonde langs vejen blev udkommanderet til at deltage i anlægget. For hver 1 tønde hartkorn skulle bonden anlægge 1 favn, 2 fod og 1 tomme vej (= ca 2,5 meter).

Vejen var en en såkaldt chaussé, som er betegnelsen for en vejtype, en befæstet vej, hvortil der udgraves en vejkasse, der i bunden forsynes med en profil, så vejen i færdig form kan afdrænes for vand. Der lægges således store paksten i bunden og derover ler eller grus. Ovenpå dette lag lægges 1 a 2 håndstore sten eller skærver af forskellig størrelse. Dette lag dækkes af et tykt lag grus. Kun på særlige strækninger brolagde man tillige strækningen.

Først i 1920'erne skete der større ændringer af denne vej, der indtil da havde klaret trafikken uden større problemer. Men med bilernes fremkomst i større omfang efter 1. verdenskrig, blev det nødvendigt at befæste de store veje - herunder Kongevejen. Den blev således belagt med beton - en belægning, der først blev udskiftet 50 år senere.

Kongevejen gennem Nyrup fik hovedlandevejsnummer A3 og europavejnummer E4. Indtil 1974 var det hovedfærdselsåren mellem København og Helsingør. På dette tidspunkt blev den aflastet ved åbningen af Helsingørmotorvejen på strækningen mellem Brønsholm og Mørdrup.
Kongevejen set fra Nyrupkrydset mod Helsingør inden krydset i 1967-68 blev ombygget.
(Foto: T. Topsøe-Jensen, 1965).
 
Back to content | Back to main menu