Mørdrup Trinbræt - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Søg
Go to content

Main menu:

Mørdrup Trinbræt

De enkelte ejerlav > Mørdrup > Mørdrupvej

Billedet af ledvogterske Kristine Jensen, viser en situation, hvor hun har lukket leddet og derpå giver klarsignal til lokomotivføreren. Foto ca 1910.

Mørdrup Trinbræt

af Kjeld Damgaard

Overkørslen over Nordbanen har lige fra banens start i 1864 nødvendiggjort, at der blev etableret ledvogtning på stedet. Det skete frem til 1959 fra et lille skur lige på hjørnet af baneskråningen og Mørdrupvejen. Ledvogteren (der ofte var en kvinde) boede dog i huset bagved - og behøvede ikke at opholde sig i skuret hele tiden.


Mørdrup Trinbræt er i øvrigt ikke så gammelt - det blev først oprettet i 1934, da man endelig opfattede området som så tæt bebygget, at man anså at der var nok trafik til et trinbræt. To røde skure blev opført - et på hver side af Mørdrupvejen. I forbindelse med etableringen af nye, højere perroner, blev de to røde skure i 1982 erstattet med to sorte.


Trinbrættet har siden starten af 80’erne været ganske flittigt brugt, især p.g.a. de mange elever, som skal til og fra Espergærde Gymnasium i Mørdrup.


På dette uddrag af et luftfoto fra 1958 ses endnu det lille ledvogterskur, der lå helt ud til vejen.

Mørdrup Trinbræt fotograferet i midten af 1960’erne. Man ser i retning mod Snekkersten og længst fremme skimtes et af de oprindelige røde venteskure.

Lokalbanens Nordbanetog holder ved Mørdrup Trinbræt, august 2007.

 
Back to content | Back to main menu