Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Søg
Gå til indhold

Hoved menu

Ørsholtgaard

De enkelte ejerlav > Ørsholt

Fra Ratterup til Sophienlyst til Louisenlyst til Ørsholtgaard.

Af Kjeld Damgaard

Historien om den nuværende Ørsholtgaards navn er lang og indviklet. Navnet Ørsholt er nemlig i virkeligheden det ældste navn i området, men det blev oprindeligt brugt om en anden ejendom lidt nord for den nuværende Ørsholtgaard. Denne nordlige ejendom - ”Gammel Ørsholt” - kendes i kilderne tilbage til midten af 1500-tallet. Navnets betydning er usikker, måske betyder forleddet ørs- ”Stridshingst”, måske er der tale om et personnavn ”Øthær”. Efterleddet –holt betyder lille skov.

Den nuværende Ørsholt hed oprindelig Ratterup og kendes tilbage til slutningen af 1500-tallet. Navnets betydning er også usikker. Forleddet kan være et ellers ukendt personnavn. Efterleddet –rup er en udflytterbebyggelse. Navnet Ratterup kendes således fra 1582 og bruges frem til omkring 1720, da det ændredes til Sophienlyst - opkaldt efter den daværende ejers hustru, Conradine Sophie Rostgaard. I perioden 1818-1874 kaldtes ejendommen Louisenlyst, hvorefter ejeren i 1874 fik tilladelse til at kalde ejendommen for Ørsholtgaard, idet ”Gammel Ørsholt” på det tidspunkt var nedlagt og gården nedbrudt omkring 1850-60.

Billedet af gårdenes opståen og nedlæggelse m.v. skal dog også ses i sammenhæng med de andre nabogårde. I 1820 fik den daværende ejer af Louisenlyst (”Ny Ørsholt”) således tilladelse til at sammenlægge denne gård med nabogårdene Louisenroe; Kildegaard og Lyngegaard. Alle tre gårde hørte til Gurre Ejerlav, og alle tre er siden nedlagt og nedrevet. I 1845 købte Jørgen Rasmussen ”Gammel Ørsholt” og da han i forvejen ejede ”Ny Ørsholt” fik han i 1852 kgl. bevilling til at sammenlægge de to gårde. Herefter havde ”Ny Ørsholt” et samlet tilliggende på ca. 127 ha. I 1915 lagdes nabogården ”Petersborg” i Gurre også ind under Ørsholtgaard.

”Gammel” Ørsholt, matr. nr. 1, Ørsholt
1672-1684   Hans Rostgaard
1684-           Frederik Rostgaard
       -1774   Frederik von der Maase
1774-1795   Frederik Anton Adam von der Maase
1795-1805   Isac Glörfeldt
1805-1808   von Hemmert
1808-1822   Michael Liebmann
1822-1824   Hansen
1824-1839   Birgitte Augustine Liebmann f. Sponneck (enke e. M. Liebmann)
1839-1845   Mathilde Jensen f.Liebmann (datter)
1845-           Jørgen Rasmussen

Ratterup/Sophienlyst/Louisenlyst/”Ny” Ørsholt, matr. nr. 2, Ørsholt
1672-1684   Hans Rostgaard

       -1794   Frørup
1794-1796   Carl Christian Lemback
1796-1796   Joachim Christian Høst
1796-1821   Peter Jørgen Petersen
1821-1829   Hans Nicolai Østergaard
1829-1839   Jørgen Rasmussen
1839-1854   Sophie Geert Geelmayden
1854-1856   Svend Mads Trolle og hans enke Elisa Andrea Trolle, f. Møller
1856-1873   P. E. Steenholdt
1873-1878   Harald Hermann Quistgaard
1878-1880   Hans Wilhelm Liebst
1880-1885   Jacob Vilhelm Saxtorph
1885-1886   Johannes Hjeronimus
1886-1911   Ferdinand Tutein
1911-1912   Charles Christensen
1912-1916   Valborg Christensen (enke)
1916-1918   Hans Nielsen
1918-1924   Jørgen Christian Stannow
1924-1926   Holger Ohrt
1926-1926   Erik Black
1926-1934   H. L. H. Jørgensen
1934-1997   "Det Blaa Kors", Kristelig Afholdsforening for Danmark
1997-           Flemming Schjødt-Eriksen
Ørsholtgaard som den så ud omkring 1937. Stuehuset i syd blev bygget omkring 1890, Laden mod nord var bygget omkring 1760, medens hestestalden mod vest og kostalden mod øst fra omkring år 1800.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu