Risby - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Søg
Go to content

Main menu:

Risby

De enkelte ejerlav

Som det fremgår af ovenstående kort fra 1790 over Risby Vang bestod Risby landsby af et par gårde og nogle få huse. Disse var placerede i den nuværende skovs sydlige del. Det ses tillige af kortet, hvor landsbyens agre lå. Både agrene og enkelte af gårdenes placering kan endnu anes i skovbunden.

Bemærk i øvrigt at den nordligste ager i Risby Vang på kortet er benævnt ”Dies Ager” - hvilket på nudansk er Dysseager. Det er med rette, da der endnu her findes nogle af sognets flotteste stendysser fra yngre stenalder (3000-2500 f.Kr.).


Risby Vang var engang landsbyens jorder


Som omtalt under Risby, lå her indtil 1801 en lille landsby med to gårde og et par husmandssteder, men allerede i 1784-1788 blev arealet indhegnet med stengærder- formentlig fordi man allerede ved skovseparationen i 1783 havde konstateret at en meget stor del af Risby landsbys jorder var begroet med skov.


 
 
 
Back to content | Back to main menu