Skibstrup - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Søg
Go to content

Main menu:

Skibstrup

De enkelte ejerlav > Skibstrup

Idyl ved gadekæret omkring 1906.

Skibstrup

- en næsten uforandret landsby

Af Kjeld Damgaard

Skibstrups navn kendes kun tilbage til 1500-tallet, selvom noget tyder på, at stednavnet må være ældre. I alle fald er de fleste stednavne, der ender på ”–trup” fra enten vikingetiden eller de nærmeste århundreder herefter. Efterleddet betyder udflytter-bebyggelse, medens det er usikkert om forleddet, ”Skibs–” blot betyder skib eller er et tilnavn.

Om landsbyen kan nævnes, at der i 1681 blev opført 7 gårde i byen - et antal, som har holdt sig til vore dage. Imidlertid er det værd at bemærke, at der oprindeligt var 8 gårde i byen, men at bønderne i 1681 ikke vidste hvor den nedlagte gård havde ligget. Man havde på det tidspunkt for længst delt jorden mellem de 7 tilbageblevne gårde.

Matr. nr. 1 a, Skellebækgaard
Gården opkaldt efter den eng som ligger mod øst ind mod Apperups marker. Den kaldtes allerede i 1681 for Skellebæks Eng. Ejere:

1797-1836   Hans Olsen
1836-1853   Peder Gudmandsen
1853-1893   Hans Christian Pedersen  (søn) samt enken Marie  Larsen
1893-1894   Carl Viggo Pedersen (søn)
1894-1904   Larsine Marie Christensen (enke)
1904-1940  David Metz
1940-1942  Gertrud Rasmussen
1942-1945  Aage Louis-Hansen
1945-1954  Knud Christian Frederik Fog
1954-1990  Svend Sandby Pedersen
1990-          Birthe Blicher Pedersen

Matr. nr. 2 a, Gørlundegaard
Gårdens bygninger er opført hhv. i 1891 og efter en brand i 1943. Ejere:

1797-1808   Peder Nielsen
1808-1834   Cornelius Pedersen (søn) samt enken Bodil Kirstine Jensdatter
1834-1882   Lars Coneliussen (søn)
1882-1888   Johannes Jensen
1888-1910   Jens Peter Johannessen (søn)
1910-1939  Peter Georg Petersen
1939-1947  Georg Christian Andersen
1947-1947  Torun Cecilie Andersen f. Lauritzen (enke)
1947-1979  G. Lyngby Rasmussen
1979-          Nils Georg Lyngby (Rasmussen)

Matr. nr. 3 a, Tranagergaard
Ejendommen er opkaldt efter den oprindelige Trane Aas nord for Skibstrup Landsby. Gården der oprindeligt var rødmalet, er opført efter en brand den 21. januar 1943. Ejere:

1797-1807    Peder Jørgensen
1807-1850    Gudmand Poulsen
1850-1869    Peder Gudmandsen (søn) og enken Inger Cathrine Jensdatter
1869-1885    Jens Jørgen Petersen
1885-1913    Nille Andrea Pedersen f. Nielsen (enke)
1913-1951    Edvard Gudmand Petersen      
1951-1976    Henning Holm Petersen
1976-            Mogens Edvard Fritzbøger

Matr. nr. 4 a, Rosendal
Ejendommen har oprindeligt ligget i selve landsbyen, men er udflyttet ud i 1800-tallet midt på gårdens jorder. Forlydender om at gårdens kampestens-avlsbygninger er fra 1500-tallet har således intet på sig. Ejere:

1797-1810   Jens Nielsen
1810-1829   ?
1829-1855   Alexander Mitchell samt enken Johanne Maria f. Metzgen
1855-1872   Carl Gotfred Sophus Schultz samt enken Betty Schultz
1872-1888   Henrik Edvard Jessen
1888-1900   Simon Dons
1900-1917   Valdemar Bille Hansen
1917-1919   Poul Munch
1919-1954   N. Chr. Jønsson
1954-1958   Karla Jørgensen f. Jønsson (datter)
1958-           Finn Tafdrup

Matr. nr. 5 a, ”Skadenborggaard”
Gårdens tilliggende var i 1900-tallet på 48 tdr.ld. Ejere:

       -1939  Emilie Larsen
1939-1976  Poul Petersen
1976-          Stig Petersen

Matr. nr. 6 a, ”Hagenbjerggaard”
Da gården blev solgt i 1919, bestod besætningen af 4 heste, 1 plag, 11 malkekøer, 2 kvier, 1 tyr, 4 kalve og 3 svin samt kaniner og duer. Ejere:

       -1919   F. Jørgensen
1919-           Holger Neergaard
       -1938  Karen Marie Sofie Elisabeth Christoffersen
1938-1970  Olav Schellerup Nielsen
1970-1974  Inger Schellerup Nielsen (enke)
1974-1980  Bent Schellerup Nielsen (søn)
1980-1994  Petra og Jørgen Jensen
1994-1994  Petra Jensen og Erhardt Chr. Olsen
1994-          Kjeld Zillo Andersen

Matr. nr. 7 a, ”Aldersborggaard”
Gårdens bygninger stammer fra ca. 1800. Arealet udgjorde i starten af 1900-tallet ca. 66 tdr. ld. I 1947 bestod besætningen af 5 heste, 18 køer, 16 ungkvæg, 4 søer og 20 svin. Ejere:

       -1904   H. C. Hammer
1904-1915   Niels Pedersen
1915-1960  Agner Mathiasen
1960-          Poul Mathiasen


Kort over Skibstrup, 1877.

Aldersborggaard i 1904 - medens der var sommerpensionat på gården.

Tranagergaard - fotograferet i februar 2011.

Selvom Skibstrup ikke har haft posthus, kan der alligevel findes poststempler fra Skibstrup. Stemplet med Skibstrup  (et  såkaldt posthornstempel) anvendtes i en periode mellem 1924 og 1957 og blev brugt ved postkassetømning på Skibstrup Station.
 
Back to content | Back to main menu