Stenstrup By - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Søg
Go to content

Main menu:

Stenstrup By

De enkelte ejerlav > Stenstrup

Stenstrup - kommunens mest ”spredte” landsby

Af Kjeld Damgaard

Den lille landsby Stenstrup kendes kun tilbage i 1500-tallet fra de nu kendte kilder. Landsbyen er sandsynligvis ældre, da denne type stednavne som oftest stammer fra vikingetiden eller de nærmeste århundreder derefter. Forleddet ”Stens-” er sandsynligvis personnavnet Sten og efterleddet ”-trup”, betyder udflytterbebyggelse.

Det karakteristiske ved Stenstrup er imidlertid dens lidenhed kombineret med dens meget spredte beliggenhed. Foruden selve landsbyen og dens jorder sydøst for Hornbæk, er der ikke mindre end 5 større eller mindre enklaver rundt i den nordlige og østlige del af kommunen.

Landsbyens to gårde, er hhv. Nørre Stenstrupgaard og Toftemosegaard:


Stenstrups hovedparceller med de to gårde. Det ses her, at de to gårde  ”Stenstrupgaard” og ”Toftemosegaard” hhv. har matrikelnumrene 1 a og 2 a, desuden er der to mindre parceller, 4 a  (”Toftehus”) og 4 b. I Hornbæks ejerlav havde begge gårdene desuden en lille enklave, der ses øverst på kortudsnittet, og nederst til venstre ses yderligere en stump, der hørte til Stenstrup.

Syd for Boderne lå den største af Stenstrups enklaver - det såkaldte Stenstrup Overdrev , et område, som af de fleste beboere i dag regnes som en del af Aalsgaarde. Her lå Stenstrups tredje gård, der hed Nordskovgaard. Den havde matrikel nr. 3 a. Desuden bestod overdrevet af matr. nr. 5 samt et overdrev tilhørende gård nr. 1 i Stenstrup.

Syd for Nygaard ligger yderligere to overdrevs-lodder. Som det ses på kortet, drejer det sig om matriklerne 2 b og 1 b, samt lidt syd herfor og matr. 3 b. Det var lodder, som lå for langt fra de tre gårde til at de i længden var noget værd for gårdejerne - derfor blev de frastykkede til husmændslodder.

 
 
Back to content | Back to main menu