Vindmøllerne i Mørdrup - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Søg
Go to content

Main menu:

Vindmøllerne i Mørdrup

De enkelte ejerlav > Mørdrup

Vindmøllerne i Mørdrup

af Kjeld Damgaard

På et kort fra 1897er aftegnet en mølle på det areal, der senere kom til at rumme Søbækgaards hovedbygning. Hverken hvem der drev møllen, hvor længe den lå der, eller andre oplysninger om denne mølle haves. Der kendes – så vidt vides – ikke noget fotografi af den – og på andre kort ses den ikke. Den må dog være blevet nedrevet eller flyttet senest omkring 1915-16, da Søbækgaards hovedbygning jo da blev opført. Måske er den flyttet til en anden placering i nærheden, nemlig til Bybjerggaard.

På den forholdsvis lille gård Bybjerggaard i Mørdrup eksisterede i en årrække også en lille hollandsk vejrmølle. Også her er der stor usikkerhed m.h.t. møllens alder. Den eksisterede – ifølge et bevaret foto – i starten af 1920’erne, og findes endnu på et andet foto fra omkring 1938. Efter oplysninger i bogen om Mosebyen, skal den være ødelagt som følge af et lynnedslag.

Denne lille mølle blev drevet af ejeren af Bybjerggaard, Henning Jensen, hvis hustru havde arvet gården efter hendes forældre i 1915. Henning Jensen blev kaldt "mølleren" – og det er muligt at det ham, der har ladet møllen bygge. Imidlertid lod han allerede i 1916 bygge en dampmølle på den anden side af Hovvej – og da det fremgår af forsikringsarkivalierne, at der ikke er forsikret en vindmølle op til 1918, så er vindmøllen antagelig først bygget omkring 1920.

Sammen med vindmøllen, indrettedes også et møllehus. Af selve møllen findes i dag kun rester af fundamentet, derimod findes møllehuset endnu – nu blot indrettet til værksted og lager for den lokale tømrermester Jens Seitzberg.


Mørdrup omkring 1898. Til højre på kortudsnittet ses aftegnet en mølle - omtrent på det sted hvor Søbækgaards hovedbygning senere blev bygget.

På dette udsnit af et luftfoto, der er optaget ikke senere end 1938, ses møllen endnu lige syd for møllehuset, som endnu eksisterer - men nu som tømrerværksted.

Bybjerg Mølle - med møller Henning Jensen siddende på møllens hat.
 
Back to content | Back to main menu